เจดีย์สันติภาพโลก

พื้นที่ Mojiko Retro พิพิธภัณฑ์
วัดแบบเมียนมาร์หนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงสันติภาพโลก

สร้างขึ้นในปี 1958 โดยสมาคมพุทธศาสนารัฐบาลสหภาพพม่า (ปัจจุบันคือเมียนมาร์) กับอาสาสมัครญี่ปุ่นเพื่อแสดงความเคารพทหารผ่านศึกในสงครามโลกครั้งที่ 2 และเพื่อเป็นที่ระลึกถึงสันติภาพโลก เป็นวัดรูปแบบเมียนมาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่น เจดีย์สูง 27 เมตร ยอดเจดีย์ทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร ด้านในมีไดมอนด์ พินนาเคิล (เพชรยอดมงกุฏ) และคริสตัลส่องประกายอยู่ ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปในท่านั่งเป็นประกายแวววาว และมีอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกตั้งอยู่ ปัจจุบันในตอนเช้าและตอนเย็นของทุกวันจะมีการสวดพระสูตรแบบเมียนมาร์วันละ 2 ครั้ง

ที่อยู่3251-4 โมจิ เขตโมจิ อ.คิตะคิวชู
URLhttp://www.worldpeace-pagoda.net/index.html
หมายเลขโทรศัพท์093-321-1033

แผนที่

Map

สถานที่ท่องเที่ยว

Nearby Attractions
  • อนุสรณ์สถานมิตรภาพต้าเหลียน (อดีตห้องสมุดอนุสรณ์มิตรภาพระหว่างประเทศ)

  • ภูเขาคาซาชิยามะ

  • อดีตอาคารโอซาก้าโชเซ็น

  • เกาะกันริวจิมะ