ข้อมูลการท่องเที่ยวดาวน์โหลด Downloads

FOCUS KITAKYUSHU

แผนที่อาหารกลางวัน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ป๊อปไปแนะนำอาหารกลางวันที่อยู่รอบ ๆ ห้องประชุมเพื่อพักกลางวันของคุณ