ข้อมูลการท่องเที่ยวดาวน์โหลด Downloads

KITAKYUSHU CITY Tourist Guide Book

FOCUS KITAKYUSHU

Kitakyushu City Tourist Site “Gururich KitaQshu”

แผนที่อาหารกลางวัน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ป๊อปไปแนะนำอาหารกลางวันที่อยู่รอบ ๆ ห้องประชุมเพื่อพักกลางวันของคุณ