ทางเข้าคัมมงทันเนลจินโด

พื้นที่ Mojiko Retro ประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ / เล่นมิลล์

อุโมงค์ใต้ทะเลสำหรับคนเดินยาว 780 เมตร เชื่อมช่องแคบคัมมงไว้ อุโมงค์ที่ทอดยาวใต้ทะเลนี้แบ่งเป็นด้านบนและด้านล่าง ด้านบนเป็นทางรถวิ่ง และด้านล่างนั้นทำให้สามารถสัญจรทางเท้าได้ มีการติดตั้งลิฟต์โดยสารที่ทางเข้าทางเดิน ฝั่งเขตโมจิจะลึกลงไปใต้ดินราว 60 เมตร และฝั่งชิโมะโนะเซกิจะลงไปใต้ดินราว 55 เมตร ช่วงประมาณกลางอุโมงค์มีเครื่องหมายบอกเขตจังหวัดของจังหวัดฟุกุโอกะและจังหวัดยามากุจิอยู่ จึงมีชื่อเสียงว่าเป็นเขตจังหวัดใต้ทะเลที่หาได้ยาก หากท่านไปประทับตราที่ระลึกซึ่งวางไว้ที่โถงลิฟต์ทั้งสองฝั่งของอุโมงค์ทางเท้าแล้วนำไปยื่นที่ศูนย์แนะนำนักท่องเที่ยวและตอบแบบสอบถาม จะได้รับ "ประกาศนียบัตรที่ระลึก คัมมง TOPPA!" ทันที

ที่อยู่【ทางเข้าคัมมงทันเนลจินโด (โมจิ)】 โมจิ เขตโมจิ อ.คิตะคิวชู
ชั่วโมงเวลาที่สามารถสัญจรได้ 6:00-22:00 น.
วันหยุดปกติไม่มี
ค่าธรรมเนียมฟรีสำหรับคนเดินทาง รถจักรยานและรถมอเตอร์ไซต์ขนาดความเร็วไม่เกินห้าสิบซีซี 20 เยน *ในกรณีของรถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์เล็กต้องจูงเดิน
ทางเข้า[Kanmon Tunnel pedestrian road entrance (Moji)] Very short walk from Nishitetsu bus Kanmon Tunnel Jindo Iriguchi bus stop

แผนที่

Map

นักท่องเที่ยว

User Post

สถานที่ท่องเที่ยว

Nearby Attractions
  • เกาะกันริวจิมะ

  • สะพานคัมมง

  • สวนพฤกษศาสตร์ชิราโนเอะ

  • (日本語) 北九州イベントセレクション10 2024春