งานประดับไฟ ณ โมจิโคเรโทร

พื้นที่ Mojiko Retro เทศกาลและวันสำคัญ / เล่นมิลล์

เขตย้อนยุคของท่าเรือโมจิในฤดูหนาวจะเรืองรองไปด้วยไฟประดับ บ้านเมืองจึงเต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกมากขึ้น

ที่อยู่ย่านโมจิโคเรโทร
URL(日本語) https://www.mojiko.info/illumination/
หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ข้อมูลโมจิโค เรโทร
+81-93-321-4151

แผนที่

Map

สถานที่ท่องเที่ยว

Nearby Attractions
  • ห้องชมวิวโมจิโคเรโทร

  • สถานีโมจิโค

  • อดีตอาคารไดเร็นโคโรอุวะยะ / อาคารมัตสึนากะบุงโกะ

  • ฟุโระโนะอิโดะ