วัดฮิรายามะคันนนอิน

พื้นที่ Mojiko Retro ประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ / เล่นมิลล์
น้ำสะอาดที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย จะช่วยทำให้ลำคอของผู้ที่ไปสักการะจำนวนมากชุ่มชื้น

"วัดฮิรายามะคันนนอิน" ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะ มีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ เป็นพระประธาน ที่มาของวัดคันนนอินนี้มีอยู่  2 ความเห็น คือความเห็นที่ว่าเจ้าหญิงของแคว้นโคคุระซึ่งถูกแม่เลี้ยงกลั่นแกล้งถูกนำไปทิ้งไว้ที่ข้างน้ำตก เธอถูกยุงฝูงใหญ่รุมดูดเลือดและเสียชีวิตลง แม่นมจึงสร้างสุสานเล็กๆขึ้นมาเพื่อขอให้เธอไปสู่สุคติ และความเห็นที่ว่าซามูไรที่ลี้ภัยของตระกูลไทระซึ่งพ่ายแพ้ในการต่อสู้ที่ดันโนะอุระนั้นได้มาหลบซ่อนอาศัยและสร้างศาลเจ้าแม่กวนอิมขึ้นมา ด้านหน้าอารามหลักมี "โอะฉิฉิมิซุ" น้ำใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากก้อนหินซึ่งถ่ายทอดเป็นตำนานของตระกูลไทระก็ยังคงมีน้ำผุดขึ้นมาอย่างไม่ขาดสายแม้ในปัจจุบัน

ที่อยู่2358-2 อิคาวะ เขตโมจิ อ.คิตะคิวชู
URLhttp://www.hirayamakannon.com/
หมายเลขโทรศัพท์093-481-0999
ทางเข้าเดินจากป้ายรถบัสนิชิเท็ตสึ "ฮิราบารุ" ประมาณ 30 นาที

แผนที่

Map

สถานที่ท่องเที่ยว

Nearby Attractions
  • ยานากิโนะโกะโชะ

  • The Opposite Shore: Shimonoseki

  • สะพานฟูลวิงค์โมจิ

  • อดีตอาคารศุลกากรโมจิเซคัน