เทศกาลโคคุระกิองไดโกะ

พื้นที่ภายในเมืองโอกุระ เทศกาลและวันสำคัญ / เล่นมิลล์

เป็นกิองไดโกะอันองอาจที่จะแห่รอบเมืองโคคุระระหว่างตีกลองบนรถแห่
การตีกลองจะใช้วิธีตีแบบสองด้านซึ่งหาได้ยากในประเทศญี่ปุ่น
เสียงกลองอันองอาจนี้ได้รวมความหมายการอธิษฐานขอให้โลกมีสันติสุข ประเทศสงบสุข ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ การค้าขายรุ่งเรืองและครอบครัวปลอดภัย จึงกล่าวกันว่า "โรคภัยไข้เจ็บในฤดูร้อนจะจากไปเมื่อลมกิองพัดผ่าน" มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
งานประกวดที่มีทั้งกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเด็กเข้าร่วมและมวลชนที่สวมเสื้อฮัปปิแบบเดียวกันมาแข่งขันวิธีการตีกลองแบบดั้งเดิมนั้นเป็นไฮไลต์ใหญ่ที่สุดของเทศกาลค่ะ

ที่อยู่บริเวณปราสาทโคคุระ
URLhttp://www.kokuragiondaiko.jp/
หมายเลขโทรศัพท์สมาคมส่งเสริมและอนุรักษ์โคคุระกิองไดโกะ
+81-93-562-3341
ทางเข้าApprox. 20-minute walk from JR Kokura Station Approx. 10-minute walk JR Nishi Kokura Station
ข้อคิดเห็นวันจัดงาน : 3 วันตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี

แผนที่

Map

สถานที่ท่องเที่ยว

Nearby Attractions
  • Kitakyushu Firefly Museum

  • Rozanso Park

  • (日本語) J:COM北九州芸術劇場

  • Murasaki River Scenery