แผ่นหินสลักกลอนไฮกุของเคียวชิ ทาคาฮามะ

พื้นที่ Mojiko Retro ประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ / เล่นมิลล์
แผ่นป้ายหินของเคียวชิ ทาคาฮามะ ที่รู้จักกันผ่านบทกวี ชื่นชมประวัติศาสตร์และความงามของโมจิ

แผ่นหินสลักกลอนไฮกุของเคียวชิ ทาคาฮามะผู้เป็นนักกวีไฮกุที่สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ยุคเมจิถึงต้นยุคโชวะ (22 กุมภาพันธ์ 1874 - 8 เมษายน 1959) ในปี 1956 ได้ถูกสร้างขึ้นในเขต "ศาลเจ้าเมะคาริ" ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานราว 1,800 ปีซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของคิวชู เคียวชิ ทาคาฮามะมักจะมาที่คิตะคิวชูและแต่งกลอนเกี่ยวกับคัมมง ดังนั้นแผ่นหินสลักกลอนไฮกุจึงตั้งอยู่ที่นี่ บนแผ่นหินสลักกลอนนี้ มีบทกลอน (นัตสึชิโอะ โนะ อิมะฮิคุเฮเกะ โฮโระบุโทคิโมะ) ที่แต่งในปี 1941 สลักอยู่ 

ที่อยู่ในศาลเจ้าเมะคาริจินจะ 3492 อ.คิตะคิวชู เขตโมจิ โมจิ
ทางเข้ารถไฟสายคิตะคิวชูกิงโคเรโทร ขบวนชิโอคาเสะจาก "สถานีคัมมงไคเคียวเมะคาริ" เดินประมาณ 7 นาที

แผนที่

Map

สถานที่ท่องเที่ยว

Nearby Attractions
  • เกาะกันริวจิมะ

  • สถานีโมจิโค

  • อดีตอาคารไดเร็นโคโรอุวะยะ / อาคารมัตสึนากะบุงโกะ

  • ห้องชมวิวโมจิโคเรโทร