สถานที่ท่องเที่ยว

Nearby Attractions
  • ร้านซันคิโร

  • (日本語) 大里緑地公園

  • อดีตอาคารโอซาก้าโชเซ็น

  • อดีตอาคารศุลกากรโมจิเซคัน