Bên cạnh những danh lam thắng cảnh

Nearby Attractions
  • (日本語) 柳御所(やなぎのごしょ)

  • Ga Mojiko

  • Tòa nhà hải quan Moji cũ

  • Câu lạc bộ Moji Mitsui cũ