พื้นที่เน้นการป้องกันพฤติกรรมที่ก่อความวุ่นวาย Information

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดให้สถานที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ ถนนรอบๆ สถานีคุโรซากิ และรอบๆ สถานีโคคุระเป็น “พื้นที่เน้นการป้องกันพฤติกรรมที่ก่อความวุ่นวาย”
ในพื้นที่นี้ห้าม “สูบบุหรี่ตามถนนหรือทางเดิน” และ “ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง”
ผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกเรียกค่าปรับ 1,000 เยน

ห้ามสูบบุหรี่ตามถนนหรือทางเดิน

การสูบบุหรี่ตามถนนหรือทางเดินเป็นพฤติกรรมที่อันตราย
ขอความร่วมมือไม่สูบบุหรี่นอกเหนือจากสถานที่ที่จัดวางที่เขี่ยบุหรี่ไว้หรือสูบบุหรี่ขณะเดินอยู่

ห้ามทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง

ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง เช่น ทิ้งกระป๋องเปล่า ก้นบุหรี่เพื่อสร้างเมืองที่สะอาดและสวยงาม

พื้นที่ใจกลางโคคุระ
เช่น สถานี JR โคคุระ บริเวณประตูเข้าปราสาทโคคุระ ย่านการค้า สวนคัตสึยามะ
พื้นที่บริเวณใจกลางคุโรซากิ
เช่น หน้าสถานี JR คุโรซากิ, พื้นที่ย่านการค้า

“Manner Renger (แมนเนอร์เรนเจอร์)”
คือตัวการ์ตูนมาสคอตที่มีภาพลักษณ์ในการยกระดับด้านมารยาทและศีลธรรมในอำเภอคิตะคิวชู

โปรดสูบบุหรี่ในจุดสูบบุหรี่ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้