Ga Mojiko

門司港レトロエリア 歴史・史跡 / 観る・遊ぶ

Tòa nhà ga là tài sản văn hóa quan trọng của quốc gia. Vào tháng 3/2019, tòa nhà đã được khôi phục lại hình dáng ban đầu năm 1914 sau khi được trùng tu. Trong tòa nhà còn có nhà hàng và quán cà phê.

Địa chỉ đường phố1-5-31 Nishikaigan, Moji-ku, Kitakyushu-shi
URLhttp://www.jrkyushu.co.jp/company/mojiko_sta/english/aisatu/index.html

bản đồ

Map

Bài đăng của người dùng

User Post

Bên cạnh những danh lam thắng cảnh

Nearby Attractions
  • (日本語) 高浜虚子の句碑

  • Khu Mojiko Retro

  • The Opposite Shore: Shimonoseki

  • (日本語) 大里緑地公園