เขตโมจิโค เรโทร

พื้นที่ Mojiko Retro ประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ / เล่นมิลล์

โมจิโค ท่าเรือการค้าระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณเหนือสุดของคิวชู เปิดให้บริการในปี 1889 และเฟื่องฟูขึ้นในฐานะจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการคมนาคม บริเวณโดยรอบมีสิ่งปลูกสร้างสไตล์ตะวันตก เช่น บริษัทขนส่งทางเรือ และบริษัทการค้า เป็นต้น มีการปรับปรุงและฟื้นฟู "เขตโมจิโคเรโทร" ให้คงสภาพเดิม รวมทั้งอนุรักษ์สถานที่ต่างๆ และเปิดให้เข้าชม เช่น "สถานีโมจิโค" สถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์, " อดีตอาคารโมจิมิตซุยคลับ" ห้องรับรองที่ไอน์สไตน์เคยมาพัก, อดีตสำนักงานใหญ่การรถไฟคิวชู (ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟคิวชู) เป็นต้น ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเมจิจนถึงช่วงต้นโชวะ

ที่อยู่ต.มินาโตะ เขตโมจิ อ.คิตะคิวชู
URLhttp://www.mojiko.info/index.html
หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ข้อมูลทั่วไปของโมจิโคเรโทร 093-321-4151
ทางเข้าเดินออกจาก สถานี JR โมจิโค จะพบทันที

แผนที่

Map

สถานที่ท่องเที่ยว

Nearby Attractions
  • อนุสรณ์สถานมิตรภาพต้าเหลียน (อดีตห้องสมุดอนุสรณ์มิตรภาพระหว่างประเทศ)

  • The Opposite Shore: Shimonoseki

  • ร้านซันคิโร

  • โคะโจซัง