โคะโจซัง

พื้นที่ Mojiko Retro ประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ / เล่นมิลล์
จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นพื้นที่ของคัมมง ซึ่งเคยเป็นปราสาทโมจิในอดีต

"โคะโจซัง" ที่วิวด้านล่างแผ่ขยายไปถึงช่องแคบคัมมง จากยอดเขาซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 175.2 เมตรสามารถมองเห็นวิวไกลๆ เช่น ทะเลสุโอนาดะกับทะเลฮิบิคินาดะ และภูเขาซาระกุระได้ ครั้งหนึ่งไทระโนะโทโมโมริทำสงครามกับเก็นจิจึงได้สร้างปราสาทที่ชื่อว่าปราสาทโมจิขึ้น ปัจจุบันกลายเป็น "สวนเมะคาริ" กำแพงหินซึ่งหลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยและแผ่นหินรอบๆปราสาทจากสมัยนั้นยังคงเป็นภาพเงาให้เห็นได้ในปัจจุบัน ทางเดินเท้าได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อให้เหมาะแก่การเดินเล่น ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า ตอนเย็น หรือตอนกลางคืนก็สามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามได้ บริเวณยอดเขายังคงหลงเหลือร่องรอยของที่เก็บปืนใหญ่และกระสุนปืนใหญ่ในสมัยสงครามอยู่ด้วย

ที่อยู่โมจิ เขตโมจิ อ.คิตะคิวชู
ทางเข้านิชิเท็ตสึบัส จากป้าย "เมะคาริโคเอ็นมาเอะ" เดินประมาณ 15 นาที

แผนที่

Map

สถานที่ท่องเที่ยว

Nearby Attractions
  • อดีตอาคารโมจิมิตซุยคลับ

  • ร้านซันคิโร

  • สะพานฟูลวิงค์โมจิ

  • เขตโมจิโค เรโทร