ชมหิ่งห้อย

จุดชมวิวธรรมชาติและ / เล่นมิลล์

มีกิจกรรมท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์หิ่งห้อยมาเป็นระยะเวลานาน เช่น การทำความสะอาดแม่น้ำ ดังนั้นอำเภอคิตะคิวชูจึงมีหิ่งห้อยให้ชมได้มากมายตามแม่น้ำ
แหล่งชมหิ่งห้อยภายในเมือง (เว็บไซต์ของอำเภอคิตะคิวชู)
สถานการณ์การบินใหม่ล่าสุดของหิ่งห้อย (เว็บไซต์ของอำเภอคิตะคิวชู)
จุดชมหิ่งห้อย (เว็บไซต์ของอำเภอคิตะคิวชู)

URLhttp://www.city.kitakyushu.lg.jp/kanko/menu02_00007.html