Ngắm đom đóm

自然・景勝地 / 観る・遊ぶ

Nhờ các hoạt động địa phương bảo vệ loài đom đóm không ngừng triển khai trong nhiều năm qua, như vệ sinh các con sông, v.v... mà bạn có thể nhìn thấy đom đóm ở nhiều con sông của thành phố Kitakyushu.
■ Khu vực ngắm đom đóm trong thành phố (Trang chủ của thành phố Kitakyushu)
■ Tình trạng hoạt động gần đây nhất của đom đóm (Trang chủ của thành phố Kitakyushu)
■ Các địa điểm có thể ngắm đom đóm (Trang chủ của thành phố Kitakyushu)

URLThành phố Kitakyushu HP (Xem đom đóm)
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kanko/menu02_00007.html