ตลาดทันกะ

พื้นที่ภายในเมืองโอกุระ ช้อปปิ้ง

เป็นครัวของคิตะคิวชูมาตั้งแต่ยุคไทโช มีร้านค้าเรียงรายกว่า 120 ร้านและมีปลาสด กับข้าว และอาหารดั้งเดิมของท้องถิ่นอย่าง "นุคะทากิ"

ที่อยู่4-2-18 อุโอมาจิ เขตโคคุระคิตะ อ.คิตะคิวชู
URLhttp://tangaichiba.jp/en/
หมายเลขโทรศัพท์+81-93-521-4140
ทางเข้าเดิน 2 นาทีจากสถานีทันกะของรถไฟโมโนเรลคิตะคิวชู

แผนที่

Map

สถานที่ท่องเที่ยว

Nearby Attractions
  • Katsuyama Park

  • เกาะไอโนะและเกาะอุมะ

  • Ogai Mori Former Residence

  • Kitakyushu Firefly Museum