ดูด้วยวิดีโอเมืองคิตะคิวชู Know

สะพาน Wakato สว่างขึ้น

Wakamatsukita ชายฝั่ง Hibikinada พื้นที่สีเขียว

สะพาน Wakato บริเวณโดยรอบ

อำเภอ Wakamatsu Hibikinada

นางาซากิ Kaido

บริเวณโดยรอบ Kawachi-Ouma

อดีตที่อยู่อาศัยของครอบครัวมัตสึอื่น ๆ

พื้นที่โดยรอบปราสาท Kokura

พื้นที่เขต Yahatahigashi

โรงงานมุมมองล่องเรือคืน

เมา Sarakura

Shiranoe สวนพืชประภาคาร Hesaki

Hiraodai

Itatsu ของสวนป่า

Tomi Ke จมูก (ประภาคาร Myokenzaki)

Kanmon ช่องแคบ

Ainoshima (เมือง Kitakyushu)