④Fusen Gorge

皿倉・河内・東田エリア 観る・遊ぶ

The 6th station of the Mt. Sarakura frontside trail

 

One of the 15 Hobashira views. The highlight is the contrast of beautifully aged maples and cedars, which looks best when the leaves change colors. The masonry arch bridge is a spot of outstanding beauty on Mt. Sarakura and is worth a look.

bản đồ

Map

Người sành ăn xung quanh

Surrounding Gourmet

Bên cạnh những danh lam thắng cảnh

Nearby Attractions
  • Hồ chứa nước Kawachi

  • Không gian ngắm cảnh tại Trụ sở chính trước đây của Xưởng luyện thép quốc doanh Yahata

  • Núi Sarakura

  • Vườn hoa tử đằng Kawachi