Event Information

(日本語) 吉祥寺藤まつり

イベントは終了しました。

(日本語)

Địa chỉ đường phố(日本語) 北九州市八幡西区吉祥寺町13-11
Ngày và giờ2024/04/27 〜 2024/04/29
Hội họp(日本語) 吉祥寺
URL(日本語) https://www.city.kitakyushu.lg.jp/yahatanishi/file_0122.html
Tiếp xúc(日本語) 吉祥寺藤まつり実行委員会 (℡093-617-0203 香月市民センター)
吉祥寺(℡093-617-0237)

マップ

Map

Thông tin sự kiện ở vùng lân cận

Surrounding Event Information