Kanmon District Tour Course Model Course

This course offers a tour of the Kanmon district with a great value Kanmon Strait Clover Ticket that allows you to ride a sightseeing trolley car, Kitakyushu Bank Retro Line "Shiokaze-go", Sanden bus and Kanmon Ferry connecting Shimonoseki and Moji Port.
Walk across the Kanmon Strait via the "Kanmon Tunnel Footpath", one of the few national undersea tunnels in the world!

所要時間:約6時間

 • START : JR Mojiko Station

 • 徒歩:約3分 (日本語) 

 • 01. Kyushu Railway History Museum Station(Kyushu Tetsudo Kinenkan Station)[Kitakyushu Bank Retro Line "Shiokaze-go"]

  From this station, a sightseeing trolley car runs Japan's shortest railway section of 2.1 km in the Mojiko district, a town on the Strait at a speed of 15 km/h, the slowest in Japan.

  View More >

 • 電車:約10分 (日本語) 

 • 02. Kanmon Strait Mekari Station (Kanmonkaikyo Mekari Station)

 • 徒歩:約8分 (日本語) 

 • 03. Kanmon Tunnel Footpath(Moji Side)

  Đường hầm dưới đáy biển dài 780m dành cho người đi bộ nối liền eo biển Kanmon.
  Đường hầm dài dưới đáy biển được chia thành phần trên và phần dưới, với phần trên là đường lái xe và phần dưới là đường đi bộ.
  Lối vào đường hầm có lắp đặt thang máy, người đi bộ sẽ đi xuống khoảng 60m dưới lòng đất nếu ở phía quận Moji, và khoảng 55m dưới lòng đất phía thành phố Shimonoseki trước khi đi bộ qua đường hầm. Giữa đường hầm đặt có biển “Chỉ dẫn địa giới” giữa hai tỉnh Fukuoka và Yamaguchi, và nổi tiếng là ranh giới hành chính tỉnh hiếm hoi nằm dưới đáy biển. Nếu bạn đóng cả hai con dấu kỷ niệm được để sẵn ở sảnh thang máy ở hai phía của đường hầm đi bộ, sau đó xuất trình tại trung tâm thông tin du lịch, v.v… và trả lời bảng câu hỏi, bạn sẽ nhận được chứng nhận “Kanmon TOPPA! Commemorative Certificate”.

  View More >

 • 徒歩:約15分 (日本語) 

 • 04. Kanmon Tunnel Footpath(Simonoseki Side)

 • 徒歩:約2分 (日本語) 

 • 05. Mimosusogawa Bus Stop

 • バス:約10分 (日本語) 

 • 06. Karato Bus Stop

 • 徒歩:約1分 (日本語) 

 • 07. Kamon Wharf

  This is a popular sightseeing spot lined with souvenir shops and local delicacies from Shimonoseki such as fuku (blowfish). Nearby is Karato Market, a kitchen of Shimonoseki City as well as Shimonoseki Aquarium Kaikyokan, which is popular for its exhibition of penguins and more than 100 species of blowfish from all over the world. Time to stay: around two hours

  View More >

 • 徒歩:約2分 (日本語) 

 • 08. Karato Terminal (Kanmon Ferry)

 • 客船:約5分 (日本語) 

 • 09. Marine Gate Moji

  The Kanmon Ferry operates between Mojiko and Shimonoseki.
  The time required is 5 min. Taking the ferry is easy, and visitors can enjoy sightseeing spots in both Kyushu and Honshu.
  Upon arriving at Shimonoseki, passengers will immediately encounter Kamon Wharf, which has souvenirs and restaurants. Visitors can walk around and take advantage of the popular Karato Market, an aquarium, and amusement grounds.

  View More >

 • 徒歩:約5分 (日本語) 

 • 10. Mojiko Retro District

  Enjoy a nostalgic feeling of Japan's Meiji and early Showa eras from the iconic Mojiko Station, Former Moji Mitsui Club, a guest house where Dr. Einstein stayed, and Mojiko Retro Observation Room overlooking the panorama of the Kanmon Strait. Why don't you relax and walk around the district while eating baked curry and sweets and shopping for fashionable goods.
  Time to stay: around three hours

  View More >

 • 徒歩:約5分 (日本語) 

 • GOAL : JR Mojiko Station