COME ON KANMON TOP

Language

ถนนโยโกะมาคุระโชจิ

ถนนโยโกะมาคุระโชจิ

เดินเรื่อยๆ ไปตามทางเล็กๆ ที่มีกำแพงหินเรียงราย พลางฟังเสียงของใบไม้

ดู/เที่ยว/สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ พื้นที่โจกะมาจิโจฟุ

โจฟุที่กลายเป็นเป็นฉากหนึ่งในประวัตศาสตร์จำนวนมาก ถนนโยโกะมาคุระโชจิที่ให้ความรู้สึกถึงประวัติศาสตร์ อยู่ใกล้กับถนนฟุรุเอะโชจิที่มีบ้านนักรบ ถนนเล็กๆทางทิศตะวันออกและตะวันตกด้านข้าง "ศาลเจ้าโนกิจินจะ" ที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษามีขนาดเล็กมากจึงไม่สามารถสัญจรไปมาด้วยรถได้ ถนนที่เรียงรายไปด้วยรั้วที่ถูกเรียกว่าเนริเบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโจฟุ ถูกปกคลุมไปด้วยใบของไม้ยืนต้นราวกับเป็นอุโมงค์เวลาเชื่อมไปสู่ยุคเอโดะ ลองห้วนนึกถึงยุคเอโดะที่รุ่งเรืองในฐานะเมืองรอบปราสาท พลางเดินเล่นแบบสบายๆกันดีไหม?

ที่อยู่ 3-8 ต.โจฟุมิยะโนะอุจิ อ.ชิโมะโนะเซกิ
การเดินทาง เดินนาทีจากป้ายรถบัส "โจกะมาจิโจฟุ" ของบริษัทขนส่งซันเด็นประมาณ 7
หากแผนที่ไม่ปรากฏโปรดตรวจสอบว่ามีการใช้งานจาวาสคริเบราว์เซอร์ของคุณ
กลับไปยังตารางสรุป