COME ON KANMON TOP

Language

ถนนฟุรุเอะโชจิ

ถนนฟุรุเอะโชจิ

ถนนที่เป็นสัญลักษณ์ของโจกะมาจิโจฟุ ซึ่งเรียงรายไปด้วยบ้านของนักรบ

ดู/เที่ยว/สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ พื้นที่โจกะมาจิโจฟุ

ถนนที่หลงเหลือภาพในอดีดมากที่สุดในโจฟุที่รู้จักกันในฐานะเมืองรอบปราสาท ระหว่างที่เดินเล่นก็สามารถจมอยู่ในบรรยากาศราวกับย้อนเวลาไปในสมัยเอโดะได้ เนื่องจากคำนึงถึงความพร้อมในการรบ รั้วของบ้านนักรบนั้นนอกเหนือจากสร้างเพื่อเป็นกำแพงป้องกันศัตรูแล้วถนนเล็กๆยังถูกสร้างให้เป็นเส้นทางวงกตจำนวนมากที่มีส่วนหนึ่งเป็นรูปตัว T สิ่งที่ให้ความรู้สึกโดดเด่นบนถนนแห่งนี้คือ "ประตูคังเกะนากะยะมง" คุณสามารถรู้สึกได้ถึงความน่าเกรงขามและสง่างามของตระกูลสุกาวาระ (คังเกะ) ผู้รับใช้แคว้นโจฟุติดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน

ที่อยู่ ต.โจฟุฟุรุเอะโชจิ อ.ชิโมะโนะเซกิ
การเดินทาง เดินจากป้ายรถบัส "โจกะมาจิโจฟุ" ของบริษัทขนส่งซันเด็นประมาณ 7 นาที
หากแผนที่ไม่ปรากฏโปรดตรวจสอบว่ามีการใช้งานจาวาสคริเบราว์เซอร์ของคุณ
กลับไปยังตารางสรุป