เมนู

GURURICH! KITAQSHU -KITAKYUSHU TRAVEL GUIDE-

การเดินทาง

ท่านที่เดินทางมาเยือนคิตะคิวชูเป็นครั้งแรก
วิธีเดินทางจากท่าอากาศยาน
ฟุกุโอกะสู่สถานีโคกุระเมืองคิตะคิวชู

Access to Kitakyushu

busเส้นทาง 1 (รถด่วน)

ขึ้นรถบัสสายเดินทางไปโคกุระ "小倉行" จากป้ายขึ้นลงรถด่วนในท่าอากาศยานฟุกุโอกะ

 • เวลาเดินทาง : ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
 • ค่าโดยสาร : 1,230 เยน (ณ ปัจจุบัน มี.ค. 2559)
image1 image1

taxijrเส้นทาง 2 (แท็กซี่ → รถไฟชินคันเซ็น)

STEP.1
แท็กซี่

จากจุดขึ้นลงรถแท็กซี่ในท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ขึ้นรถแท็กซี่ไปยังสถานีฮากาตะ โดยบอกกับคนขับว่า "ชินคันเซ็น ฮากาตะสเตชั่น"

 • เวลาเดินทาง : ประมาณ 10 ถึง 15 นาที
 • ค่าโดยสาร : 1,000 ถึง 1,500 เยน
image
STEP.2
รถไฟชินคันเซ็น

ขึ้นรถไฟชินคันเซ็นจากสถานีฮากาตะไปยังสถานีโคกุระ ทางเข้าออกสถานีรถไฟชินคันเซ็นอยู่ใกล้กับทางเข้าออกจิคุชิ (Chikushi Entrance) สถานีฮากาตะ โปรดเลือกขึ้นรถไฟชินคันเซ็นสายที่มุ่งหน้าสู่โตเกียว โอซากา ฮิโรชิมา หรือโคกุระ

 • เวลาเดินทาง : ประมาณ 20 นาที
 • ค่าโดยสาร : 2,050 เยน (ณ ปัจจุบัน มี.ค. 2559)
image1 image1

bussubwayjrเส้นทาง 3 (รถบัสรับส่งผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ → รถไฟใต้ดิน → รถไฟชินคันเซ็น)

STEP.1
รถบัสรับส่งผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ

ขึ้นรถบัสรับส่งผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศจากจุดขึ้นลงรถบัสอาคารเที่ยวบินระหว่างประเทศในท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ไปยังอาคารเที่ยวบินภายในประเทศ

 • เวลาเดินทาง : ประมาณ 10 นาที
 • ค่าโดยสาร : ฟรี
image
STEP.2
รถไฟใต้ดิน

จากอาคารเที่ยวบินภายในประเทศไปยังสถานีรถไฟใต้ดินท่าอากาศยานฟุกุโอกะ แล้วจากนั้นขึ้นรถไฟใต้ดินไปยังสถานีฮากาตะ

 • เวลาเดินทาง : ประมาณ 20 ถึง 30 นาที
  ※เวลาเดินทางโดยรถไฟใต้ดินประมาณ 5 นาที
 • ค่าโดยสาร : 260 เยน (ณ ปัจจุบัน มี.ค. 2559)
image
STEP.3
รถไฟชินคันเซ็น

ขึ้นรถไฟชินคันเซ็นจากสถานีฮากาตะไปยังสถานีโคกุระ ทางเข้าออกสถานีรถไฟชินคันเซ็นอยู่ใกล้กับทางเข้าออกจิคุชิ (Chikushi Entrance) สถานีฮากาตะ โปรดเลือกขึ้นรถไฟชินคันเซ็นสายที่มุ่งหน้าสู่โตเกียว โอซากา ฮิโรชิมา หรือโคกุระ

 • เวลาเดินทาง : ประมาณ 20 นาที
 • ค่าโดยสาร : 2,050 เยน (ณ ปัจจุบัน มี.ค. 2559)
image1 image1

ข้อมูลมีประโยชน์อื่น ๆ สำหรับการท่องเที่ยว
Useful tourism information

 • หากต้องการจองรถแท็กซี่ กรุณาติดต่อไดอิจิโคซือ มีบริการล่ามทางโทรศัพท์ในรถทุกคัน
 • หากต้องการจองรถแท็กซี่ กรุณาติดต่อไดอิจิโคซือ มีบริการล่ามทางโทรศัพท์ในรถทุกคัน
pagetop
pagetop